GIỚI THIỆU VIỆN

line
01 tháng 08 năm 2016

Viện Nghệ thuật Văn Hiến được thành lập theo quyết định số 05/QĐ-VHU-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Viện Nghệ thuật Văn Hiến là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn Hiến đặt dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng và thuộc quyền quản lý trực tiếp của Giám đốc điều hành phụ trách Sinh viên và Hợp tác đào tạo.
Viện Nghệ thuật Văn Hiến có trụ sở tại Trường Đại Học Văn Hiến.

Chức năng

1. Viện Nghệ thuật Văn Hiến có chức năng tổ chức chiêu sinh đào tạo các khóa ngắn hạn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu trong phạm vi cả nước.

2. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho học viên đủ trình độ để dự thi có hiệu quả kì tuyển sinh và hệ đại học ngành Piano và Thanh nhạc của Khoa Nghệ thuật Trường Đại học Văn Hiến và các cơ sở đào tạo Nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước

3. Phát triển, bồi dưỡng và đào tạo các tài năng trể để dự thi các cuộc thi trong nước và quốc tế.

4. Giảng dạy kiến thức nghiệp vụ, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng biểu diễn nghệ thuật cho các đối tượng có nhu cầu (đào tạo theo nhu cầu xã hội).

5. Tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu kết hợp quảng bá thương hiệu cho Nhà trường.

Góp ý
quang cao